مقاومت الومینیمی اینورتور  YAGEO 500W 150R-A

مقاومت آلومینیومی اینورتر - مقاومت الومینیمی اینورتور YAGEO 500W 150R-A

برند: KOREA

گروه: مقاومت و رئوستا

زیرگروه: مقاومت آلومینیومی اینورتر

مدل / برند:

موجودی: تماس بگیرید

دانلود فایل ضمیمه

کلمات کلیدی:

مقاومت ترمز درسیستمهای حرکتی که در انها موتور بوسیله یک درایوکنترول میشود مورد استفاده قرار می کیرد وبه کنترول موتور از طرق فرایندی به نام ترمز دینامیکی کمک می کند . به هنگامی که موتور شتاب می گیرد انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود ودر زمان شتاب انرژی جنبشی از طری

 

 

توضیحات:

مقاومت ترمز درسیستمهای حرکتی که در انها موتور بوسیله یک درایوکنترول میشود مورد استفاده قرار می کیرد وبه کنترول موتور از طرق فرایندی به نام ترمز دینامیکی کمک می کند . به هنگامی که موتور شتاب می گیرد انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود ودر زمان شتاب انرژی جنبشی از طریق موتور به انرژی الکتریکی تبدیل میشود وباید ازبین برود اینکه ترمز به اندازه کافی سریع بلشد این انرژی باید به مقاومت الومینیمی وارد شود وبه شکل گرما دفع شود . این عمل موجب ایجاد ترمز در سیستم می گردد و از نظر ایمنی برق درایو موتوررا محافظت میکنداین نوع مقاومتها معمولا به نامهای مقاومت اینورتر  . مقاومت ترمز مقاومت شارژ  شناخته می شوند ونوع ترمز ان در موتور های   ای سی   ودی سی  متفاوت است . طریقه کارکرد به این صورت است که هنگامی که سرعت یک موتور  ای سی  که به وسیله اینورتر کنترل میشود کاهش یابد  موتور مانند یک ژنراتور عمل می کند وانرژی برگشت را تغذیه می نماید درنتیجه ولتاژدر مدار میانی اینورتر افزایش پیدا میکند . وقتی که این انرژی از یک نقطه فراتر رود این انرژی اضافی باید به یک مقاومت جداگانه وارد شود تا از خرابی درایو ممانعت گرددمقاومت اینورتر چنین انرژی هایی را دریافت وانهارا بصورت گرما پراکنده میکند این مقاومتها برای متوقف کردن موتور در سرعت نهایی ساخته شده واز بین رفتن انرژی توقف سریع جلوگیری می کنند . قابل توجه در خرید 1- اهم   2 وات  3 ابعاد  4 فن داشته باشد یا نه   اینگونه مقاومتها را طیف اهمی و توان  وسیع از فروشگاه نوید الکترونیک صنعتی (فروشگاه رجیل) خیابان جمهوری پاساژ توکل  پ ب ۵ می توانید در خواست نمایید ضمنا هر اهمی با هر توانی ظرف یک هفته تا ده روز نسبت به تعداد در خواستی ساخته وتحویل میگردد .امید است که مشتریان محترم از ساختار قطعه مورد نظرشان راضی بوده و سیستم مااز نظر فنی وتحویل به موقع ودرخواست شما بعنوان یک جایگاه قابل اعتماد در نظر شماباشد 


#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#