خدمات

1- عرضه کننده انواع مقاومت 0.25 وات 0.1 تا 10MH  در تعدادی که کمتر از 100 عدد نباشد.

2- عرضه کننده زینرهای شیشه ای 0.25 وات از 2 ولت تا  200 ولت  در صورتی که کمتر از 50 عدد نباشد.

3- عرضه کننده انواع مقاومت 1 وات، 2وات، 3 وات، 5 وات و 10 وات سیمی در صورتی که تعداد کمتر از 50 عدد نباشد.
(رنج از 10 اهم تا 1 مگا اهم موجود است)

4- عرضه کننده انواع مقاومت‌های مگا اهم تا 20 کیلو ولت و گیگا اهم تا 20 کیلو ولت که ممکن است برخی از آنها سفارشی آورده شود.

5- عرضه کننده زینرهای 5 وات ، 10 وات و 50 وات از 3.9 ولت تا 200 ولت.


#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#